سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

 آیا می دانید که اگر شما در حال حمل قرآن باشید
شیطان دچار درد شدید در سر میشود؟؟

و باز کردن قرآن ،شیطان را تجزیه می کند!!

و با خواندن قرآن ،به حالت غش فرو میرود!!

و خواندن قرآن باعث در اغما رفتنش میشود!!

و آیاشما می دانید، هنگامی که می خواهید
دوباره این پست را بازنشر یا کپی کنید ، شیطان سعی خواهد کرد تا شما
را منصرف کند !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

فریب شیطان را نخور

پس این حق را دارید که این پست رو کپی کنید

دوشنبه 92 تیر 3 | نظر

چه خوشست من بمیرم به ره ولای مهدی   * سر و جان بها ندارد که کنم فدای مهدی
همه نقد هستی خود بدهم به صاحب جان  * که  یکی دقیقه بینم رخ دلگشای مهدی
نه هوای کعبه دارم نه صفا و مروه خواهم   * که ندارد این مکانها به خدا صفای مهدی
چه کنم چه چاره سازم که دل رمیده من      * نکند هوای دیگر به جز از هوای مهدی
من دلشکسته هر دم به امید درنشستم     *  که مگر عیان ببینم رخ دلشگای مهدی


                                               میلاد حضرت مبارک

دوشنبه 92 تیر 3 | نظر بدهید