سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

در پی جنجال های اخیر که به نظر مهمترین مسئله ی مملکت ما به حساب می آید!!!! ،راه حلی بهتر از راه حل های دوستانی که در پی اثبات بی گناهی جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد بر آمده بودند ارائه میکنم امیدوارم که هرچه سریعتر این مسئله ی مهم مملکتی حل شده و دوستان به فکر حل مسائل پیش پا افتاده ای از قبیل بیکاری جوانان و فقر و فسادو ماهی قرمز سفره ی هفت سین و.... بیافتند!!!

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

 

دلداری دکتر احمدی نژاد به پدر هوگو چاوز!  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

شنبه 91 اسفند 26 | نظر