سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

سادات که میوه های باغ فدکند     هم ناز و قشنگ و خوشگل و بانمکند

هستند ستاره ی سماوات ولا              هرچند زیادند ولی باز تکند

پنج شنبه 92 آبان 2 | نظر